باورها ، ارزشها و رسالت رشته فناوری اطلاعات سلامت

تعداد بازدید:۱۲۱

ارزش ها و باورهای رشته فناوری اطلاعات سلامت

مراقبت های بهداشتی درمانی با کیفیت، ایمن، کارآمد، اثربخش و در دسترس، بعنوان اصلی ترین حق انسان، وابسته به اطلاعات سلامت با کیفیت است. پیچیدگی روزافزون مراقبت های  بهداشتی  درمانی و رشد تکنولوژی های نوین سلامت الکترونیک، پزشکی از راه دور و پرونده الکترونیک سلامت، مستلزم تربیت افرادی است که ضمن درک ارزش واقعی اطلاعات مجهز به دانش ها و مهارت های لازم جهت پذیرش نقش های متنوع در گردآوری و تحلیل داده های مراقبت بهداشتی و اطلاع  رسانی مناسب با الزامات و استاندارهای حرفه ای، اخلاقی، قانونی، پزشکی و سازمانی بوده و پاسخگوی نیازهای اطلاعاتی محیط مراقبت بهدشتی مبتنی بر اطلاعات و مبتنی بر تکنولوژی امروز باشند.

رسالت رشته فناوری اطلاعات سلامت

تربیت افراد متدین، خلاق، دارای روحیه همکاری و مشارکت، تفکر انتقادی و توانایی حل مسئله و مجهز به بروز ترین دانش ها و مهارت های لازم جهت ایفای نقش های چند وجهی در اطلاعات مراقبت بهداشتی بیماران متناسب با استانداردها و الزامات حرفه ای و سازمانی.

تربیت این نیروها موجب خواهد شد:

الف- ارتقاء سطح دانش و آگاهی مسئولین، متخصصین و ارائه دهندگان خدمات بهداشتی و درمانی و شناخت عمومی افراد جامعه از جایگاه و کاربرد تکنولوژی های نوین در حوزه سلامت بویژه فناوری اطلاعات سلامت و انفورماتیک پزشکی.

ب- کمک و فعالیت در راستای برقراری نظامات بین بخشی جهت ایجاد و گسترش زمینه ای همکاری بین مراکز ذیربط و متخصصین و فعالین در فناوری اطلاعات و ارتباطات.

 ج- ایجاد بستر لازم در جهت تعیین و تعریف استانداردها و پروتکل های فناوری اطلاعات در حوزه مراقبتهای بهداشتی و درمانی.

آخرین ویرایش۲۴ مرداد ۱۴۰۲