اهداف گروه فناوری اطلاعات سلامت

تعداد بازدید:۴۱۴

۱- توسعه زمینه های موثر بر تربیت دانشجویان فناوری اطلاعات سلامت؛ و انفورماتیک پزشکی، مدیریت اطلاعات بهداشتی و انفورماتیک پزشکی
۲- توسعه برنامه آموزشی گروه در تمامی ابعاد شامل فنون تدریس، روشهای ارزیابی، و برنامه درسی
۳- توسعه زمینه های موثر بر تربیت دانشجویان مقاطع کارشناسی فناوری اطلاعات سلامت
۴- توسعه منابع آموزشی گروه اعم از چاپی و الکترونیک
۵- توسعه حرفه ای- تخصصی اعضای هیا ت علمی
۶- توسعه فعالیت های پژوهشی دانشجویان

آخرین ویرایش۲۴ مرداد ۱۴۰۲