مربیان آموزشی

تعداد بازدید:۳۵۱

لیست مربیان آموزشی گروه تکنولوژی پرتوشناسی اردبیل

ردیف

نام مربی

حوزه فعالیت

مرتبه علمی

نام مرکز آموزشی

1

محسن محمدی

سی تی اسکن

کارشناسی ارشد رادیوبیولوژی

بیمارستان امام خمینی

2

محمدعلی جواد زاده

سی تی اسکن پیشرفته

کارشناس رادیولوژی

بیمارستان امام خمینی

3

حاتم عباسی

ام آر ای

کارشناس رادیولوژی

بیمارستان امام خمینی

4

زیبا عباسپور

آنژیوگرافی

کارشناس رادیولوژی

بیمارستان امام خمینی

5

فرهاد همرنگ

ام آر آی- سی تی اسکن

کارشناس رادیولوژی

بیمارستان امام خمینی

6

ساناز لطفعلی زاده

دانسیتومتری

کارشناس رادیولوژی

بیمارستان امام خمینی

7

قاسم اقبالی

سی تی اسکن پیشرفته

کارشناس رادیولوژی

بیمارستان امام خمینی

8

فاطمه رحیمی

رادیوگرافی

کارشناس رادیولوژی

بیمارستان امام خمینی

9

کیومرث نریمانی

رادیوگرافی

کارشناس رادیولوژی

بیمارستان امام خمینی

11

راضیه مهری

تزریقات و مدیریت بیمار

کارشناس پرستاری

بیمارستان امام خمینی

12

دکتر اتابک علاف اصغری

سونوگرافی و رادیولوژی مداخله ای

فلوشیپ اینترونشن رادیولوژی

بیمارستان امام خمینی

12

رسول شیروند

رادیوگرافی

کارشناس رادیولوژی

بیمارستان فاطمی

13

علی پیررسول زاده

سی تی اسکن

کارشناس رادیولوژی

بیمارستان فاطمی

14

علی دهقانی

ام آر آی- سی تی اسکن

کارشناس رادیولوژی

بیمارستان فاطمی

15

دکتر گیتی مجیدی

سونوگرافی

متخصص رادیولوژی

بیمارستان علوی

فاطمه مرتضوی

رادیوگرافی-سی تی اسکن

کارشناسی ارشد آناتومی

بیمارستان علوی

16

توحید عبدی

ام آر ای- سی تی اسکن

کارشناس رادیولوژی

بیمارستان علوی

17

سونیا مولایی

رادیوگرافی - سی تی اسکن

کارشناس رادیولوژی

بیمارستان علوی

18

سمیرا علیزاده

رادیوگرافی ساده و دندان

کارشناس رادیولوژی

بیمارستان امام رضا

19

مریم اسبقی پور

رادیوگرافی اختصاصی-سی تی اسکن

کارشناس رادیولوژی

بیمارستان امام رضا

20

دکتر سهیلا رفاهی

رادیوگرافی دهان و دندان

متخصص فیزیک پزشکی

دانشکده دندانپزشکی

آخرین ویرایش۰۵ مهر ۱۴۰۲