امور دانشجویی

تعداد بازدید:۷۲۷

نام و نام خانوادگی: لیلا داداشی


مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد


رشته تحصیلی: آموزش پزشکی


تلفن مستقیم: 33534698 داخلی 250

تلفنخانه 33534680 و 33534679 و 33534734 و 33534732- 045

آخرین ویرایش۲۳ آبان ۱۴۰۲