امور دانشجویی

تعداد بازدید:۵۸۰

نام و نام خانوادگی: لیلا داداشی


مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد


رشته تحصیلی: آموزش پزشکی


تلفن مستقیم: ۳۳۵۳۴۶۷۸

تلفنخانه ۳۳۵۳۴۷۳۲ و ۳۳۵۳۴۶۹۳ (۰۴۵ برای خارج از استان)

آخرین ویرایش۱۷ خرداد ۱۴۰۲