کمیته تحقیقات دانشجوئی

تعداد بازدید:۹۵۶


پیام سرپرست: بسم الله الرحمن الرحیم کمیته تحقیقات دانشجویی دانسکده پیراپزشکی با هدف استفاده از شایستگی های دانشجویان علاقمند در مقاطع تحصیلی در امر پژوهش توانمند سازی و هدایت استعداد های آنها در حوزه پژوهش در بالین و حمایت از طرح های پژوهشی دانشجویی فعالیت مینماید. این کمیته براساس آیین نامه کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه فعالیت مینماید. لازم به ذکر است که علاوه بر سرپرست شورای مرکزی این کمیته از دانشجویان رشته علوم آزمایشگاهی، فناوری اطلاعات سلامت، هوشبری و رادیولوژی تشکیل شده است. 

وظایف کمیته تحقیقات دانشجویی:
۱-تشکیل شورای پژوهشی کمیته پژوهشی دانشجویان
۲- برگزاری کارگاه های مرتبط با پژوهش برای دانشجویان
۳-بهبود انگیزه در دانشجویان به منظور افزایش فعالیت های علمی و تحقیقاتی
۴- برگزاری سمینار های تحقیقاتی متناسب با نیاز های دانشجویان
۵-کمک به دانشجویان جهت شرکت در کنگره های داخلی و خارجی
۶-مشاکره و راهنمایی دانشجویان جهت طراحی پروژه های پژوهشی و فناورانه و اجرای آنها
 

سرپرست کمیته؛ سایت دانشکده؛ کمیته تحقیقات دانشجوئی دانشگاه

اخبار مرتبط:

فراخوان برگزاری کارگاه های آموزشی (برگزار شده)

فراخوان دانشجوی پژوهشگر برتر در زمستان ۹۷ ( برگزار شده )

مدرسه بهاره کمیته تحقیقات دانشجویی (فروردین ۹۸ برگزار شده )

کارگاه "جستجو در منابع اطلاعاتی" ( آبان 99 برگزار شده) 

کارگاه پروپوزال نویسی ( آبان 99 برگزار شده ) 

کارگاه انواع مطالعات ( آبان 99 برگزار شده) 

                                                         

آخرین ویرایش۳۱ فروردین ۱۴۰۲