کمیته پایش تحصیلی دانشجویان

تعداد بازدید:۶۰۲

 

نام و نام خانوادگی سمت در کمیته
دکتر بهمن بشردوست رئیس 
دکتر یوسف محمدی کبار عضو
دکتر امیر احمد عرب زاده عضو
دکتر بهنام محمدی عضو
دکتر حکیمه سعادتی عضو
کاظم آخربین عضو
دکتر عسگر آرمون عضو
لیلا داداشی دبیر کمیته 

 

آخرین ویرایش۱۷ آبان ۱۴۰۰