گروه علوم آزمایشگاهی

تعداد بازدید:۲۰۴۳

دکتربهنام محمدی قلعه‌ بین

انگل‌شناسی پزشکی (PhD) دکترای تخصصی

مرتبه علمی:دانشیار

لینک به سامانه علم سنجی دانشگاه:

https://isid.research.ac.ir/Behnam_Mohammadighalehbin

پست الکترونیک:b.mohammadi@arums.ac.ir

رزومه

             

دکترمحمد محمدزاده وردین

دکترای تخصصی خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون

 مرتبه علمی:استادیار

لینک به سامانه علم سنجی دانشگاه:

https://isid.research.ac.ir/Mohammad_Mohammadzadehvardin

پست الکترونیک:m.mohammadzadeh@arums.ac.ir

رزومه

     

دکتر لطف اله رضاقلی زاده

دکتری تخصصی بیوشیمی

مرتبه علمی:استادیار

لینک به سامانه علم سنجی دانشگاه:

https://isid.research.ac.ir/Lotfollah_Rezagholizadeh

 

پست الکترونیکی:l.rezagholizadeh@arums.ac.ir

رزومه

حسین علی محمدی

کارشناسی ارشد میکروب شناسی پزشکی

مرتبه علمی:مربی

لینک به سامانه علم سنجی دانشگاه:

https://isid.research.ac.ir/Hossein_Alimohammadi

پست الکترونیک:h.alimohammadi@arums.ac.ir

 

رزومه

دکتر الهام صفرزاده

ایمنی شناسی پزشکی (PhD) دکترای تخصصی 

مرتبه علمی:استادیار

لینک به سامانه علم سنجی دانشگاه:

https://isid.research.ac.ir/Elham_Safarzadeh

پست الکترونیک:e.safarzadeh@arums.ac.ir

رزومه

آخرین ویرایش۱۵ اسفند ۱۴۰۱