اداره آموزش

تعداد بازدید:۶۸۵۳

سرپرست امور آموزشی 

 

فاطمه لطفی

مدرک و رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی 

شرح وظایف

 تلفن تماس 33534678 - 045 داخی 104

تلفنخانه 33534680 و 33534679 و 33534734 و 33534732- 045

فرمت تایپ سوالات مجازی

فرمت تهیه سوالات حضوری 

قابل توجه اساتید دانشکده ( طراحی و تایپ سوالات امتحانات مجازی)

فرم گزارش عدم شرکت موفق در آزمون مجازی 

آخرین ویرایش۰۹ فروردین ۱۴۰۳