اداره آموزش

تعداد بازدید:۴۸۸۶

سرپرست امور آموزشی 

 

معصومه هدایتی 

مدرک و رشته تحصیلی: کاشناس بهداشت عمومی 

 تلفن تماس ۳۳۵۳۴۶۸۸ - ۰۴۵
تلفنخانه ۳۳۵۳۴۷۳۲ و ۳۳۵۳۴۶۹۳ (۰۴۵ برای خارج از استان)

فرمت تایپ سوالات مجازی

فرمت تهیه سوالات حضوری 

قابل توجه اساتید دانشکده ( طراحی و تایپ سوالات امتحانات مجازی)

فرم گزارش عدم شرکت موفق در آزمون مجازی 

آخرین ویرایش۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۲