سرفصل دروس

تعداد بازدید:۹۶۹
رشته  مقطع
رادیولوژی کارشناسی 
علوم آزمایشگاهی کارشناسی 
علوم آزمایشگاهی،ورودی 1400 به بعد کارشناسی 
فناوری اطلاعات سلامت کارشناسی 
فناوری اطلاعات سلامت ورودی 98 به بعد کارشناسی 
فناوری اطلاعات سلامت کارشناسی ارشد
هوشبری پیوسته کارشناسی 
هوشبری پیوسته (جدید) کارشناسی 
هوشبری ناپیوسته کارشناسی 

 

آخرین ویرایش۲۰ مرداد ۱۴۰۰