فرایندهای آموزشی

تعداد بازدید:۴۴۲
درخواست آموزشی لاین بندی و اکسترنی امتحانات پایان ترم برنامه ریزی کلاسهای درسی
تکمیل فرمهای انتقالی / تغییررشته و مهمانی تسویه حساب و ارسال نمره دانشجویان مهمان فرمول احتساب ۱% دانشجویان برتر دانشگاه تسویه حساب و دانش آموختگی (فراغت از تحصیل)
درخواست مهمانی / انتقالی، مرخصی تحصیلی، تغییررشته تقاضای تجدید نظر در تصحیح برگه امتحانی (اعتراض به نمره) صدور تائیدیه موقت تحصیلی صدور ریز نمرات
صدور دانشنامه صدور مجوز دانشنامه صدور گواهینامه موقت ثبت دروس گذرانده دانشجوی مهمان در سایر دانشگاه
مکاتبات اداری انتقال، میهمانی، جابجایی یا تغییر رشته دانشجویان به دانشگاههای دیگر پذیرش دانشجوی میهمان، انتقال، تغییر رشته و جابجائی از دانشگاههای دیگر کشورها به دانشگاه صدورگواهی معدل برای استخدام
صدورتأییدیه تحصیلی برای استخدام ارسال ریزنمرات و تأییدیه تحصیلی جهت ادامه تحصیل معرفی فارغ التحصیلان مرد به حوزه نظام وظیفه فرآیند پایش پیشرفت تحصیلی دانشجویان 
آخرین ویرایش۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰