کمیته عفاف و حجاب

تعداد بازدید:۴۱۴
نام و نام خانوادگی سمت در کمیته نام و نام خانوادگی سمت در کمیته
دکتر بهمن بشردوست عضو و رئیس دکتر محمدقاسم گل محمدی عضو
دکتر جعفر محمدشاهی عضو دکتر خاطره عیسی زاده عضو
دکتر بهنام محمدی  عضو  دکتر محمدرضا اصلانی  عضو
دکتر کاظم معاضدی  عضو  حاج آقا عبداله اسدی  عضو 
دکتر عبداله مهدوی  عضو  دکتر افشان شرقی  عضو 
دکتر امیر احمد عرب زاده عضو کاظم آخربین عضو
حسن لطفی  عضو حجت الله خانزاده عضو
سلیم وافری  عضو دکتر عسگر آرمون عضو
کرامت حسن زاده  عضو سیده مدینه انجمنی  عضو
رویا  مهری  عضو  لیلا داداشی  عضو و دبیر
رقیه قرداشخانی  عضو  علیرضا محمدشاهی (پزشکی 94) دانشجو و عضو

تلفن تماس رئیس کمیته ۳۳۵۳۴۷۳۵ - ۰۴۵
تلفنخانه ۳۳۵۳۴۷۳۲ و ۳۳۵۳۴۶۹۳ (۰۴۵ برای خارج از استان) 

  

آخرین ویرایش۰۸ خرداد ۱۴۰۰