معاونت

تعداد بازدید:۲۰۴۲

دکتر بهنام محمدی

سمت علمی: دانشیار

رشته تحصیلی: انگل شناسی پزشکی

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی ( PhD )
تلفن مستقیم ۳۳۵۳۴۷۰۴
‌‌‌‌‌‌ تلفنخانه ۳۳۵۳۴۷۳۲ و ۳۳۵۳۴۶۹۳ (۰۴۵ برای خارج از استان)

 

سوابق پژوهشی:
سوابق پژوهشی دکتر محمدقاسم گل محمدیسوابق پژوهشی دکتر محمدقاسم گل محمدیسوابق پژوهشی دکتر محمدقاسم گل محمدی
 

 

آخرین ویرایش۰۲ خرداد ۱۴۰۰