واحد امتحانات

تعداد بازدید:۱۰۰۴

مسئول واحد امتحانات: سیده مدینه انجمنی
شرح وظایف
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: روانشناسی بالینی
تلفن‌های تماس: مستقیم ۳۳۵۳۴۶۷۷
تلفن داخلی ۱۱۰ تلفنخانه ۳۳۵۳۴۶۸۰ و ۳۳۵۳۴۶۷۹ (۰۴۵)                                  

ممنوعیت آوردن گوشی تلفن همراه به جلسات امتحانی 

 برنامه امتحانی دانشجویان پزشکی و پیراپزشکی در نیمسال دوم سالتحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱

 

 

                                                                                   

آخرین ویرایش۱۱ خرداد ۱۴۰۲