واحد امتحانات

تعداد بازدید:۱۸۴۹

مسئول واحد امتحانات: سیده مدینه انجمنی
شرح وظایف
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: روانشناسی بالینی
تلفن‌های تماس: 33534677 داخلی 110
تلفنخانه 33534680 و 33534679 و 33534734 و 33534732- 045                                

ممنوعیت آوردن گوشی تلفن همراه به جلسات امتحانی 

 

                                                                                   

آخرین ویرایش۱۷ اسفند ۱۴۰۲