کمیته اقامه نماز

تعداد بازدید:۸۸۶
نام و نام خانوادگی سمت در کمیته نام و نام خانوادگی سمت در کمیته
دکتر بهمن بشردوست عضو و رئیس دکتر محمدقاسم گل محمدی عضو
دکتر جعفر محمدشاهی عضو دکتر خاطره عیسی زاده عضو
دکتر عبداله مهدوی  عضو عبداله اسدی عضو
دکتر کاعظم معاضدی  عضو کاظم آخربین عضو
دکتر افشان شرقی  عضو  دکتر محمدرضا اصلانی  عضو 
سید ابراهیم انجمنی  عضو دکتر امیر احمد عرب زاده  عضو
کرامت حسن زاده  عضو دکتر عسگر آرمون عضو
حجت الله خانزاده عضو سلیم وافری عضو
سیده مدینه انجمنی  عضو  سید بهزاد اجلالی  عضو 
حسن لطفی عضو دکتر کاظم معاضدی  عضو 
حجت موسی زاده  عضو لیلا داداشی عضو
محمد لوایی      

تلفن تماس رئیس کمیته ۳۳۵۳۴۷۵۳ - تلفنخانه ۳۳۵۳۴۷۳۲ و ۳۳۵۳۴۶۹۳ (۰۴۵ برای خارج از استان)

آخرین ویرایش۰۸ خرداد ۱۴۰۰