کمیته امر به معروف و نهی از منکر

تعداد بازدید:۴۲۴
نام و نام خانوادگی سمت در کمیته تلفن تماس نام و نام خانوادگی سمت در کمیته تلفن تماس
دکتر بهمن بشردوست عضو و رئیس 33534735 دکتر محمدقاسم گل محمدی عضو 33534698
دکتر جعفر محمدشاهی عضو 33534677 دکتر امیر احمد عرب زاده عضو 33534677
حاج آقا عبدالله اسدی  عضو 33534696 کاظم آخربین عضو 33534699
دکتر عبداله مهدوی  عضو   حجت الله خانزاده عضو 33534681
دکتر کاظم معاضدی  عضو 33534696 دکتر عسگر آرمون عضو 33534688
محمد لوایی  عضو 33534852 حسن لطفی  عضو 33534697
دکتر محمد رضا اصلانی  عضو 33524436 دکتر بینا شهباززادگان  عضو   
دکتر بهنام محمدی  عضو  33524436 سید ابراهیم انجمنی  عضو   
لیلا داداشی  عضو  33534678 سلیم وافری  عضو  33534689
اللهوردی وفادار  عضو  33534686 غفور نوروز عضو و دبیر  
حجت موسی زاده  عضو  33534690      

تلفنخانه ۳۳۵۳۴۷۳۲ و ۳۳۵۳۴۶۹۳ (۰۴۵ برای خارج از استان)

آخرین ویرایش۰۸ خرداد ۱۴۰۰