آیین نامه ها و دستورالعمل ها

تعداد بازدید:۴۰۲

آیین نامه استاد مشاور
آئین نامه کارشناسی ارشد
آیین نامه کاردانی و کارشناسی
آیین نامه انتخاب دانشجوی نمونه
آئین نامه فعالیت های جهادی دانشگاهیان
استانداردهای تغدیه و رژیم درمانی - مصوب ۱۶ اسفند ۹۵
آیین نامه ادامه تحصیل دانشجویان ممتاز و استعداد درخشان
شیوه نامه رفتار و پوشش حرفه ایی دانشجویان مصوب دیماه ۱۳۹۱
آئین نامه استفاده از تسهیلات ادامه تحصیل دانشجویان استعدادهای درخشان
شیوه نامه تخصیص امتیاز به واجدین شرایط ( ویژه دانشجویان کارشناسی)

شیوه نامه برگزاری مراسم آئین دانش آموختگی دانشجویان در دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

ابلاغ دستورالعمل استعدادهای درخشان مصوب نود و سومین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی

آیین نامه تسهیلات آموزشی، پژوهشی و رفاهی ویژه استعدادهای درخشان( ویژه دانشجویان کارشناسی)

آئین نامه انتقال دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیلی در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی خارج از کشور به دانشگاه / دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی داخل کشور (پردیس های خودگران و ظرفیت مازاد) (مصوب بیست دی نود و چهار)

آیین نامه آموزشی دانشجویان غیر ایرانی (بین الملل) مصوب هشتادمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۰

آخرین ویرایش۱۱ خرداد ۱۴۰۲