کارشناسان اداره آموزش

تعداد بازدید:۱۵۰۷
نام و نام خانوادگی  مدرک تحصیلی رشته تحصیلی سمت شرح وظایف تلفن داخلی تلفن مستقیم
سولماز فتحی کارشناسی ارشد مامایی کارشناس آموزش شرح وظایف    

 

 تلفنخانه33534680 و 33534679 و33534734 و33534732 (045 برای خارج از استان)
 

آخرین ویرایش۰۹ فروردین ۱۴۰۳