کارشناسان اداره آموزش

تعداد بازدید:۹۶۱
نام و نام خانوادگی  مدرک تحصیلی رشته تحصیلی سمت شرح وظایف تلفن داخلی تلفن مستقیم
سعیده شادابی کارشناس پرستاری کارشناس آموزش شرح وظایف   33534678

 

 تلفنخانه33534680 و 33534679  (045 برای خارج از استان)
 

آخرین ویرایش۲۲ شهریور ۱۴۰۲