رشته، مقطع و آمار دانشجویان

تعداد بازدید:۸۳۳

وضعیت آماری دانشجویان دانشکده پیراپزشکی در سالتحصیلی 1401-1402 

 

کارشناسی 

رشته مقطع روزانه شهریه پرداز جمع
هوشبری کارشناسی ناپیوسته 28 - 28
هوشبری کارشناسی 89 - 89
تکنولوژی پرتوشناسی کارشناسی 94 - 94
علوم آزمایشگاهی کارشناسی 104 - 104
فناوری اطلاعات سلامت کارشناسی 69 - 69
جمع کل  - 384 - 384
 

 

کارشناسی ارشد 

رشته مقطع روزانه شهریه پرداز جمع
 فناوری اطلاعات سلامت کارشناسی ارشد  7 - 7
جمع کل - 7 - 7

جهت اطلاع از آرایش دروس و سرفصل ها به تفکیک رشته و مقاطع تحصیلی کلیک نمایید.
آخرین ویرایش۳۰ آبان ۱۴۰۲