اعضای گروه فناوری اطلاعات سلامت

تعداد بازدید:۱۵۰۹

 

دکتر عبداله مهدوی 

دکترای تخصصی (PhD) مدیریت اطلاعات سلامت

مرتبه علمی:استادیار

لینک به سامانه علم سنجی دانشگاه:

https://isid.research.ac.ir/Mahdavi_Mahdavi

پست الکترونیک:a.mahdavi@arums.ac.ir

رزومه

https://isid.research.ac.ir/repo/Person/cq6lroeb3bcws7.jpg

دکتر مهرناز مشعوفی

 دکترای تخصصی مدیریت اطلاعات سلامت

مرتبه علمی:استادیار

لینک به سامانه علم سنجی دانشگاه:

https://isid.research.ac.ir/Mehrnaz_Mashoufi

پست الکترونیک:m.mashoufi@arums.ac.ir

رزومه

دکتر محمد مهرتک

 دکترای تخصصی(PhD) مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

مرتبه علمی:دانشیار

لینک به سامانه علم سنجی دانشگاه:

https://isid.research.ac.ir/Mohammad_Mehrtak

پست الکترونیک:m.mehrtak@arums.ac.ir

رزومه

https://isid.research.ac.ir/repo/Person/jzmralqi652kfk68.jpg

دکتر کمال ابراهیمی

 

دکترای تخصصی (PhD) مدیریت اطلاعات سلامت

 مرتبه علمی:استادیار

لینک به سامانه علم سنجی دانشگاه:

https://isid.research.ac.ir/Kamal_Ebrahimi

پست الکترونیک:k.ebrahimi@arums.ac.ir

رزومه

https://isid.research.ac.ir/repo/Person/b7eb897d-2b00-4bcb-81ce-68177c009f58.jpg

مهندس علیرضا محمدنیا اورنج

کارشناسی ارشد کامپیوتر

مرتبه علمی:مربی

لینک به سامانه علم سنجی دانشگاه:

https://isid.research.ac.ir/Alireza_MohammadniaOranj

پست الکترونیک:a.mohammadnia@arums.ac.ir

رزومه

دکتر مسعود امن زاده 

دکترای تخصصی انفورماتیک پزشکی 

مرتبه علمی:استادیار

لینک به سامانه علم سنجی دانشگاه:

 

پست الکترونیک:

رزومه EN

دکتر رویا نعیمی

دکترای تخصصی مدیریت اطلاعات سلامت

مرتبه علمی:استادیار

لینک به سامانه علم سنجی دانشگاه:

                https://isid.research.ac.ir/Roya_Naemi

پست الکترونیک:r.naemi@arums.ac.ir

رزومه فارسی، EN

آخرین ویرایش۰۱ شهریور ۱۴۰۲