واحد فناوری اطلاعات و HIT

تعداد بازدید:۶۸۴

فناوری اطلاعات به عنوان یکی از ارکان اصلی نظام آموزش، بهداشت و درمان کشور نقش اساسی را در توسعه و بهبود سلامت جامعه دارد. از طرفی استفاده از ابزارهای فناوری که شامل تکنولوژی‌های جدید و اطلاعات سازمان یافته می‌شود در تسهیل این فرایند سهم بسزایی دارد.
در این راستا دانشکده پزشکی و پیرا پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل با ایجاد واحد IT در محل آزمایشگاه افزایش مهارت دانشجویان فناوری اطلاعات سلامت، و با رویکرد برنامه‌های استرتژیک دانشکده، گامی مهم در پیوند تکنولوژی و ارتقای سلامت برداشته است. برای آشنایی بیشتر با واحد فناروی اطلاعت و HIT اینجا کلیک کنید.

آخرین ویرایش۱۵ دی ۱۴۰۱