رسالت و اهداف

تعداد بازدید:۸۹

رسالت اصلی گروه هوشبری تربیت نیروهای انسانی آگاه به مسائل علمی روز، توانمند و مسئولیت پذیر با تاکید بریادگیری مادام العمردر راستای رسالت دانشگاه می باشد. این گروه درصدد است به منظور تربیت دانش آموختگان مروج سلامت در مقطع کارشناسی پیوسته و ناپیوسته بیهوشی، بستر مناسب آموزشی را با در نظر گرفتن نیازهای سلامت جامعه، نظام ارائه خدمات سلامت، اسناد بالادستی، ارزشها، پاسخگویی اجتماعی و مبتنی برشواهد و شرایط عینی، حوزه های آموزشی (اعم از حضوری و مجازی) و پژوهشی را فراهم نماید. همچنین با به خدمت گرفتن اساتید مجرب و توانمند و براساس دستاوردهای نوین حوزه علوم پزشکی و جوانب فراملی سلامت، زمینه های لازم برای استفاده از نظرات ذینفعان اصلی و فرعی را فراهم نموده و با استفاده از ارزش یابی و پایش مبتنی براهداف و راهبردهای آموزشی، دانش آموختگانی حاذق و پای بند به آداب و فرهنگ اسلامی ایرانی، نوع دوست، مسئولیت پذیر و متعهد به اصول اخلاق و رفتار حرفه ای را تربیت نماید. گروه هوشبری در تلاش است در جهت افزایش توانمند سازی دانش آموختگان رشته ی هوشبری در سایه همکاری با سایر تیم پزشکی منجر به ارتقا سطح سلامت عمومی جامعه شود و با تاکید برعدالت اجتماعی و برابری انسان ها، منشور حقوق بیمار را رعایت نماید.  در این راستا  با اهمیت دادن به کرامت انسانی، سلامت جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی بیماران و با تلاش در جهت حفظ و ارتقا، سلامت و ایمنی و رضایتمندی بیماران و جامعه و پیشگیری از ورود کمترین آسیب جسمانی، روانی و عوارض دارویی به آنان براساس وظایف حرفه ای تعیین شده در ارایه خدمات درمانی با کیفیت، در تیم سلامت، با ارائه مراقبت مطلوب و اثر بخش در بیماران تحت بیهوشی عمومی و ناحیه ای در مراحل قبل، طی و بعد از بیهوشی در اعمال جراحی،کنترل و پیشگیری از انتقال عفونت های بیمارستانی، در اثر مدالیته های بیهوشی  و بی حسی، سرویس کنترل درد حاد و مزمن و حضور موثر در تیم احیای قلبی، ریوی، و مغزی و وضعیت بحرانی فعالیت نماید. فارغ التحصیلان این رشته با دانش اختصاصی که آموخته اند با به کارگیری دستگاه های الکترونیکی پیچیده و مهارتهای بالینی آموخته شده می تواننددربیمارستانهای دولتی وغیر دولتی ،سازمان انتقال خون ،مرکز فوریتهای پزشکی مشغول به خدمت شوند.
اهداف گروه هوشبری:
•    همچنین گروه هوشبری درتلاش است تا با استفاده از توانمندی های آموزشی، پژوهشی و فرهنگی موجود زمینه لازم جهت ارتقای فرایندهای آموزشی، تحقیقاتی و ارزشهای اسلامی-فرهنگی فراگیران و اعضای هیات علمی را فراهم نماید و با ارتقاء سطح علمی اعضاءگروه و جذب افراد شایسته درخدمت نیازهای جامعه یاشد.
•    استمرار حرکت در زمینه ارتقا وپیشرفت رشته هوشبری وارتقا کیفیت آموزش
•    حرکت در جهت اعتلای دانش وآگاهی فراگیران ومدد جویان همگام با پیشرفتهای نوین
•    تـأمین امکانات ،منابع ،و تجهیزات آموزشی نوین
•    برگزاری ژورنال کلاب و سمینارهای داخل گروه
•    توسعه ی پژوهش های کاربردی در این رشته در راستای اولویتهای کشور

آخرین ویرایش۱۲ مهر ۱۴۰۲