اعضای هیات علمی و کارکنان

تعداد بازدید:۶۴۹

دکتر کاظم زینالی

   دکترای تخصصی فیزیک

 مرتبه علمی:دانشیار

پست الکترونیک:k.zeinali@arums.ac.ir

رزومه

برنامه هفتگی

دکتر سهیلا رفاهی

دکترای تخصصی فیزیک پزشکی 

مرتبه علمی:استادیار  

پست الکترونیک:s.refahi@arums.ac.ir

رزومه

برنامه هفتگی

دکتررامین سلیم نژاد

دکترای تخصصی علوم تشریح

   مرتبه علمی:استادیار

پست الکترونیک:r.salimnejad@arums.ac.ir 

رزومهEN

برنامه هفتگی

دکتر سمیه زینی زاده جدی

دکترای تخصصی پرتونگاری (رادیولوژی)

مرتبه علمی:استادیار

پست الکترونیک:s.zinizadeh@arums.ac.ir

رزومه

برنامه هفتگی

دکتر علی طریقت نیا 

دکترای تخصصی فیزیک پزشکی 

   مرتبه علمی:استادیار

پست الکترونیک:a.tarighatnia@arums.ac.ir

رزومه EN ، فارسی

برنامه هفتگی

 

کارشناس گروه

سحر وثوقی

کارشناسی ارشد

شماره تماس 04533534678

 

برنامه هفتگی اساتید 

آخرین ویرایش۰۳ مهر ۱۴۰۲