افتخارات

تعداد بازدید:۳۹۸

افتخارات گروه 

انتخاب دکتر رامین سلیم نژاد به عنوان استاد نمونه دانشکده پزشکی و پیراپزشکی در سال تحصیلی 1400-1401

 

 

پذیرش مقاله تحت عنوان
Recent Trends in medical imaging methods and challenges for Breast Cancer Diagnosis
در سومین کنگره بین المللی دانشجویان رادیولوژی کشور

سحر نجفی
شکوفه قهرمانی

با راهنمای

دکتر علی طریقت نیا

پذیرش مقاله تحت عنوان
Diagnostic challenges and Strategies in Revealing malignancy breast lesions with dense tissues

در سومین کنگره بین المللی دانشجویان رادیولوژی کشور

سیدرضا حق پرست

شکوفه قهرمانی

با راهنمای

دکتر علی طریقت نیا

 

افتخاری دیگر برای گروه تکنولوژی پرتوشناسی
پذیرفته شدن آقای حسین رحیم لو
در کارشناسی ارشد رشته فیزیک پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
گروه تکنولوژی پرتوشناسی اردبیل این موفقیت را به ایشان و جامعه رادیولوژی اردبیل تبریک عرض می کند.

 

افتخاری دیگر برای گروه تکنولوژی پرتوشناسی رقم خورد؛
پذیرفته شدن آقای امین صادق زاده
در کارشناسی ارشد فن آوری تصویربرداری پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
گروه تکنولوژی پرتوشناسی اردبیل این موفقیت را به ایشان و جامعه رادیولوژی اردبیل تبریک عرض می نماید.


 

پذیرفته شدن خانم ساناز محمودی ورودی ۹۶ در کارشناسی ارشد
فن آوری تصویربرداری پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران   
پذیرفته شدن آقای علی بهاری ورودی ۹۷ در کارشناسی ارشد
فیزیک پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز    

کسب رتبه دوم خانم شکوفه قهرمانی ورودی ۹۸
در مسابقات ملی ره نشان 1400 کشوری و پیوستن به جمع نخبگان
عنوان طرح: فرآیند خالص سازی پلیمر طبیعی آگاروز از آگار  

 

قبولی تحصیلات تکمیلی 

آخرین ویرایش۰۵ مهر ۱۴۰۲